ایران تئاتر : پرتال جشنواره های نمایش ایران  
 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر جشنواره بین المللی تئاتر صاحبدلان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی جشنواره بین المللی نمایش های آیینی - سنتی جشنواره سراسری تئاتر خیابانی
جشنواره تئاتر مناطق كشور جشنواره سراسري تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر جشنواره تئاتر استان‌هاي كشور
 
 

صفحه اصلی سایت ایران تئاتر     جشنواره بین المللی تئاتر فجر     جشنواره بین المللی تئاتر صاحبدلان    جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان    جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی   
جشنواره سراسري تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر     جشنواره سراسري تئاتر خياباني     جشنواره تئاتر مناطق كشور     جشنواره بين‌المللي نمايش‌هاي آئيني – سنتي     جشنواره تئاتر استان‌هاي كشور